English (United Kingdom) Polish (Poland)

Zespół HOLIS:

Agata Wilska

Psycholog, szkoleniowiec, mediator z uprawnieniami mediatora sądowego. Czytaj więcej...

 

Marcin Kochanowski

Psycholog, nauczyciel akademicki, szkoleniowiec. Czytaj więcej...

 

Krzysztof Wilski

Psycholog, socjoterapeuta, trener. Czytaj więcej...

 

Aleksandra Kauc

Pedagog, trener - konsultant, komentator sportowy. Czytaj więcej...

Krzysztof Wilski

Krzysztof WilskiPsycholog, socjoterapeuta.

 

Trener treningu i warsztatu (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

 

Mediator pracujący w oświacie i sądownictwie rodzinnym i gospodarczym. Wychowawca, psycholog, nauczyciel, dyrektor łódzkich placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. Praktyk prowadzący zajęcia z psychologii, pedagogiki resocjalizacyjnej i socjoterapii dla studentów na uczelniach (UŁ, WSP, AHE) i placówkach doskonalenia nauczycieli.

 

Prowadzi szkolenia : mediacja jako forma rozwiązywania konfliktów, treningi interpersonalne, wychowawcze, socjoterapeutyczne, warsztaty - komunikacja interpersonalna, uzależnienia, asertywność, psychologia w kierowaniu zespołem, integracja zespołów, radzenie sobie ze stresem.